Κυριακάτικο γλέντι στο “Καφενείο της Τρίτης” – 11/2

Ο Μακρέας (γιατρός) κι ο Μπόικος (εν δυνάμει γιατρός) διασταυρώνουν τα “μουσικά ξίφη” τους σε ένα ρεμπετο-μεσήμερο στο γνωστό καφενείο “Της Τρίτης”.