ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Μίνωος και Επιμενίδου, Νεώρια, Χανιά. Μουσικό σχήμα με έντεχνα και λαϊκά. Βιργινία Ντοκάκη, Βασίλης Ψυλλάκης, Μάνος…